Om Ganthor

Ganthors historia går tillbaka till 2010 då Daniel Ganton och Fredrik Thorgren tillsammans med två tidigare partners grundade sitt första kapitalförvaltningsbolag.

År 2017 valde Daniel och Fredrik att gå vidare med ny bolagsstruktur. Under året gjordes ett förvärv av en verksamhet i Stockholm via det helägda Ganthor Invest AB. Samma år bildades Ganthor AB som idag har kontor i Malmö, Stockholm och Västerås.

Ganthors verksamhet bedrivs genom två bolag Ganthor AB & Ganthor Ekonomi AB. Bolagen kontrolleras i sin tur av ett holdingbolag Ganthor Invest AB som inte har någon egen verksamhet utan har som enda uppgift att äga aktier i dotterföretag.

Ganthor Invest har även ägande i Novu ABUnika Försäkringar i Sverige AB samt Leasio Finans AB.

Ganthor AB

Ganthor AB är ett renodlat rådgivningsföretag verksamt inom den finansiella sektorn, där vi erbjuder ekonomisk guidning och tjänster inom huvudsakligen kapitalförvaltning, försäkring och skatteoptimering. Vi vänder oss primärt till andra framgångsrika ägarledda fåmansföretag, privatpersoner, stiftelser och institutioner som ställer höga krav på sin personliga rådgivningspartner

Ganthor Ekonomi AB

Ganthor Ekonomi AB är en auktoriserad redovisningsbyrå där vi hjälper små och medelstora ägarledda företag med allt inom redovisning och ekonomisk rådgivning. Vi skräddarsyr rutiner och funktioner som passar just ert företag. Hos oss är alla välkomna oavsett branschtillhörighet eller storlek på företaget.

Vår målsättning i Ganthor är att tillgodose alla våra kunders önskemål och förväntningar samt följa gällande lagstiftning. Vi sätter våra kunder i fokus och ger alltid ett positivt och personligt bemötande.

Värdegrund

Inom Ganthor har vi en tydlig vision som anger riktningen för vårt arbete. Med visionen i ryggen pågår varje dag vårt arbete. Bolaget har grundläggande värderingar som ska genomsyra vårt arbetssätt och våra ställningstaganden

Ansvarstagande

Vi ska bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt så att vi kan bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Trovärdiga

Vi skapar trovärdighet i genom kompetens, öppenhet och respekt för andra människor.

Personliga

Vi bygger relationer och skapar samarbeten genom vårt personliga bemötande.

Engagerande

Vi intresserar oss för dig och ditt företag då vi tillsammans delar varandras arbetsdag.

VÅRA TJÄNSTER

Kapitalförvaltning

Behovsanpassade investeringslösningar utifrån din situation, dina mål och förväntningar.

Försäkringsrådgivning

Fristående försäkringsrådgivning inom ramen för personrisk och pensionsförsäkring.

Redovisning & Rådgivning

Din långsiktiga samarbetspartner inom redovisning och ekonomisk rådgivning för dig och ditt företag.

Intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss idag!