Personliga och fristående förmögenhetsförvaltare med behovsanpassad förvaltning.

Om Kapitalförvaltning

Trygghet

Ganthor AB är ett ombud till Svensk Värdepappersservice och står under deras tillsyn. Alla våra rådgivare är försäkringsdiplomerade samt licensierade via SwedSec och InsureSec som verkar för  kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden.

Fristående rådgivning

Inom den rådgivande förvaltningen erbjuder vi dig att tillsammans med din rådgivare skapa så goda förutsättningar som möjligt för att uppnå dina mål. Behovsanalysen är grundläggande för att vi ska lära känna dig och förstå dina mål. Vad många har gemensamt är att de behöver ha personlig rådgivning för att kunna fatta de bästa besluten.

Klicka här för komma i kontakt med oss, skriv lite om vilken typ av tjänster ni efterfrågar, så återkommer vi med mer information.

Finansiell planering

Placering av sparkapital

Löpande sparande

Helhetslösning för din pension

Optimera pensionsuttag

Därför ska du välja oss:

Den personliga relationen

Den personliga relationen är viktig för oss för att förstå varje kunds unika och i många lägen komplexa situation.

Aktiv och behovsanpassad förvaltning

Vi utgår inte från färdiga mallar där alla ska passa in. Hos oss utgår vi från kundens unika behov och förväntningar innan vi presenterar ett upplägg.

Obegränsade investeringsmöjligheter

Inom förmögenhetsförvaltningen jobbar vi med att utvärdera olika placeringsalternativ från världens ledande förvaltare för att hitta produkter som vi anser har en bra möjlighet att generera bra avkastning samt hitta produkter som motsvarar våra kunders önskemål.

Vi har tillstånd från

Licensierad rådgivare via Svensk Värdepappersservice

Intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss idag!