Vi hjälper till med analys och genomgång av dig och ditt bolags försäkringar

Om Försäkringsrådgivning

Rätt Försäkrad

Vi på Ganthor jobbar dagligen med att hjälpa våra kunder att vara rätt försäkrade. Som människa möter vi risker från det att föds till att vi dör och det är vårt mål i att bistå dig och ditt företag och era efterlevande med rätt försäkringsskydd vid varje given tidpunkt.

Vi är en fristående försäkringsförmedlare som kan erbjuda ett brett utbud av riskförsäkringar och sparförsäkringar för dig och ditt företag.

När det kommer till pensionssparande i försäkring kan du hos oss välja mellan en rad olika försäkringsbolag och olika typer av förvaltning för kapitalet (depåförvaltning, fondförvaltning eller traditionell livförvaltning).

Sjukförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring

Livförsäkring

Tjänstepensionsförsäkring

Kapitalförsäkring

Kompanjonförsäkring

Riskförsäkringar

Det finns många risker för företagaren som privatperson och för företagets anställda som är svåra att förutse. Samtidigt kan de ekonomiska konsekvenserna bli påtagliga både för familj och företag om ägaren eller en medarbetare blir långvarigt sjuk eller avlider.

Det allmänna försäkringsskyddet i Sverige idag räcker inte långt och konsekvenserna kan bli förödande. Därför är riskförsäkringar ett viktigt komplement för att få en långsiktig, ekonomisk trygghet

Tjänstepensionsförsäkring

Den pension som du kommer att få på ålderns höst är baserad på flera byggklossar. Primärt får du allmän pension (”det orange kuvertet”). Hur stor denna blir beror bland annat på hur länge du har arbetat och hur mycket du tjänat. Varje år betalas 18,5 procent av din bruttolön in till din allmänna pension. Av dessa går 2,5 procent till din premiepension (PPM) och här kan du själv bestämma hur pengarna ska placeras.

Vidare så får du även pension från din arbetsgivare. Denna kallas tjänstepension och den kan vara avtalad eller individuell. Den allmänna pensionen och tjänstepensionen motsvarar generellt 50 till 65 procent av din slutlön om du går i pension vid 65. Om du känner att detta inte är tillräckligt så kan du komplettera med ett eget privat sparande.

Hos oss kan du välja mellan olika försäkringsbolag och olika typer av förvaltning för kapitalet (fondförvaltning eller traditionell livförvaltning).

Kapitalförsäkring

Att spara i en kapitalförsäkring är enkelt och precis som i en pensionsförsäkring så behöver du inte deklarera förändringar som du gör i portföljen. Här väljer du själv vem som ska vara förmånstagare, dvs det är inte begränsat som i en pensionsförsäkring.

Direktpension

Direkt­pension kan bland annat användas när hela avdragsrätten för tjänste­pensions­försäkringen är fullt utnyttjad eller när man vill skapa särskilda pensions­lösningar för ledning eller andra nyckelpersoner.

Direktpension regleras i ett avtal mellan dig som arbets­givare och medarbetaren. Det är ett löfte om pension som betalas ut från företaget vid avtalad pensions­ålder. Som säkerhet för avtalet tecknar du som arbets­givare samtidigt en företags­ägd kapital­­försäkring hos oss.

Ditt företag äger försäkringen och medarbetaren blir pant­havare. Panträtten fungerar som säkerhet om företaget av ekonomiska skäl inte skulle kunna betala ut pensionen i framtiden.

Därför ska du välja oss

Försäkringsanalys

Vi hjälper dig att analysera ditt försäkringsbehov och förhandlar fram jämförbara alternativ. Vi ser till så du och ditt företag är rätt försäkrat

När olyckan eller sjukdomen är framme

Vi hjälper till och bistår dig med administration kring dina försäkringar när väl olyckan eller sjukdomen är där.

Kompanjonavtal

Vi hjälper er att skriva ett juridiskt korrekt kompanjonavtal som speglar båda parters önskemål och viljor och tillser alla eventualiteter.

Vi har tillstånd från

Licensierad rådgivare via Svensk Värdepappersservice

Intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss idag!